SOSFS 2011:9 - Kvalitetsledning inom vård & omsorg - För efterlevnad av lagar & avtalskrav

Utbildningen ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Med stor praktisk erfarenhet av att bygga och revidera ledningssystem inom området kan vi kombinera teori och praktiska råd i vår utbildning. Vi vet vad IVO och andra intressenter såsom kommuner ställer för krav på ert system. ​

Innehåll
Anpassat efter deltagarnas förväntning behandlar vi följande moment på kursen:

 • Vad är ett ledningssystem och hur jobbar vi med det?

 • Vilka lagkrav gäller vår verksamhet och hur arbetar vi för att följa dem?

 • Värdegrund inom LSS och SoL

 • ​Vad är SOSFS 2011:9?

 • Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

 • ​Avvikelser, Lex Sarah, Klagomål

 • Årshjul och uppföljning

 • Ansvarsroller inom företaget

 • Implementering av ledningssystem inom företaget

 • Hur formulerar vi rutiner, metoder och arbetssätt för verksamheten?

 • Mål och handlingsplaner

 • Kvalitetsberättelse

 • Samverkan med kommunen - rapport, granskning och uppföljningsmöten

Företag som arbetar med t.ex. hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och personlig assistans har stor nytta av den här kursen. Du får praktisk kunskap för att själv bygga upp ett lätthanterligt systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten.

Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.  ​Du får veta vilka rutiner, processbeskrivningar, metoder och arbetssätt som måste finnas dokumenterade inom er verksamhet enligt lagkrav och krav från aktuell kommun samt hur dessa ska utformas för uppfylla kraven. 

I kursen går vi igenom hur man arbetar praktiskt för att införa arbetet effektivt i organisationen. Vi berör också hur kvalitetssystemet kan utvecklas till att uppfylla kraven ISO 9001 om ert företag i framtiden vill bli certifierade. 

 

Intyg
Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning

Betalningsvillkor 
Kursavgiften faktureras innan utbildningens start. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.
 
Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före utbildningens start debiteras hela utbildningsavgiften. Vid tidigare avbokning debiteras halva avgiften om en ombokning ej är aktuell. Ombokning av kurs godkänns utan extrakostnad om nytt kurstillfälle finns registrerat på vår hemsida som bokningsbart.
För vidare frågor, kontakta oss på info@qbase.se
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda, minsta antal 5 personer. 

 

Jag är intresserad, men det är inte lämpligt med en anmälan just nu - påminn mig!

Kurstillfällen 2020

Datum

Anges vid senare

tillfälle

Tid

Anges vid senare tillfälle

Pris

5.400 kr (exkl. moms)

*10% rabatt om ni är minst fyra som kommer från samma arbetsgivare
** I kurspriset ingår:  Material och mallar samt lunch och lättare fika

Plats

Strandbergsgatan 61

T-bana: Stadshagen

112 51 Stockholm

Boka din plats här!

OBS! Begränsade platser!
* Bokningen är bindande - se Avbokningsregler

arrow&v
arrow&v

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25