Om oss

Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med compliance, affärsutveckling och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

2021 kan vi med stolthet säga att vi vet att våra kunder trivs med oss (och vi med dem) för att vi har ett dynamiskt och transparent arbetssätt. Det är det som gång på gång bevisats fungera bäst på lång sikt.

Önskar du komma i kontakt med oss?

Det ser vi fram emot! Nedan finner du uppgifter till våra kontaktpersoner.

Stefan Heidmark

CEO & Managementkonsult
Mobil: 070 633 39 25 
Email: stefan.heidmark@qbase.se

Johannes Karlsson

CFO & Managementkonsult
Mobil: 070 763 39 81
Email: johannes@qbase.se

Matilda Kristensson

Finance & Marketing
Mobil: 070 633 39 81
Email: matilda@qbase.se

Camilla Arvidsson

Verksamhetskonsult
Mobil: 070 923 39 81
Email: camilla@qbase.se

Carl Nisser

Verksamhetskonsult
Mobil: 073 534 20 01
Email: carl@qbase.se

Qbase AB har idag fem medarbetare samt en underkonsult inom IT-säkerhet och en underkonsult inom juridik.


Policys

Personuppgiftspolicy

Qbase utför huvudsakligen tjänster inom konsultation och utbildning. Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter och vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du blir kund hos oss, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller på annat sätt söker kontakt med oss.

Personuppgifter som återkommande behandlas av oss är:

 • Namn
 • Adress (endast undantagsvis till en privat bostadsadress)
 • E-mail
 • Telefonnummer

Qbase gör sitt yttersta för att skydda din personliga integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. I verksamheten är vi klara och tydliga i vår information och kommunikation om hur vi använder kunders, medarbetares och andra intressenters personuppgifter. Våra intressenter kan vid hantering av personuppgifter förvänta sig att vi:

 • Informerar om användning och ändamål
 • Ger klar och tydlig information om individens rätt att få uppgift om användning samt begära rättelser och radering
 • Hanterar personuppgifter med laglig grund och endast lagrar uppgifterna så länge som är nödvändigt för ändamålet
 • Endast hanterar personuppgifter för berättigade ändamål – annan användning sker endast efter samtycke
 • Hanterar och lagrar minimalt med personuppgifter
 • Inte hanterar känsliga personuppgifter såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter, hälsa eller sexuell läggning.
 • Skyddar personuppgifter som har anförtrotts oss med avseende på integritet och konfidentialitet
 • Tillgodoser de registrerades rättigheter såsom rätten till rättelse, radering och registerutdrag
 • Regelbundet följer upp risker och hantering av personuppgifter
 • Rapporterar, utreder och åtgärdar eventuella personuppgiftsincidenter

Laglig grund som kan bli aktuell för hantering av personuppgifter i verksamheten är:

 • Samtycke från den registrerade
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal
 • Behandlingen behövs för att utveckla/ förbättra en tjänst eller för att erbjuda möjligheten att komplettera en tjänst för ett större mervärde
 • Det finns ett allmänt intresse att tjänsten utförs
 • Det finns lagkrav eller myndighetsbeslut som kräver att uppgifterna behandlas
 • Verksamheten har ett starkt berättigat intresse att behandla uppgifterna

Invändningar mot personuppgiftsbehandlingen hos oss samt utövande av rättigheter såsom rätten till insyn eller rätten att bli glömd kan göras genom att kontakta info@qbase.se alternativ genom kontakt via telefon med Stefan Heidmark, telefonnummer 070-633 39 25.

Denna policy är ett åtagande för ledning och all personal att behandla personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Kvalitet

Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig:

 • Att vi har ett dynamiskt arbetssätt för att kunna anpassa oss efter våra kunders behov. Med en ständigt aktuell omvärldsbevakning säkerställer vi att våra tjänster ligger i framkant.
 • Att vi bygger långsiktiga samarbeten där vi bidrar till våra kunders framgång genom att kombinera hög expertisnivå med en personlig kundrelation.
 • Att vi har en hög nivå av expertis samt en stor förståelse för våra kunders verksamhet.
 • Att vi är tillgängliga, nåbara och återkopplar snabbt till våra kunder.
 • Att vi håller vad vi lovar och tar ett stort kundansvar präglat av ärlighet och kunskap.
 • Att vi har högt i tak i våra kundrelationer vilket skapar en dialog som främjar nytänkande och förbättring för båda parter.
 • Att vi anpassar oss efter kundens behov och formar vårt erbjudande så att det passar kunden.

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter inklusive tillämpliga lagar och förordningar.
 • Bidra till att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet samt våra tjänster.

Informationssäkerhet

Vi ska uppfylla våra kunders och andra intressenters krav på informationssäkerhet.
Detta gör vi genom:

 • Att säkerställa att konfidentiell information i dokument och IT-system ej hamnar i orätta händer eller delas med till obehörig.
 • Att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR – Se Integritetspolicy.
 • Att vi värnar om våra kunders integritet genom efterlevnad av gällande krav på sekretess och konfidentialitet.

Varje anställd hos oss åtar sig att;

 • Uppfylla gällande lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav inom informationssäkerhet.
 • Respektera sin skyldighet att rapportera informationssäkerhetsincidenter.
 • Bidra till att ständigt förbättra arbetet med informationssäkerhet.

Arbetsmiljö

Vi arbetar medvetet för att skapa engagemang, individuell utveckling och möjligheter för våra medarbetare. Detta gör vi genom:

 • Att låta medarbetare få insyn och vara delaktiga i företagets förehavanden och utveckling.
 • Att verka för en god psykosocial arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig värdefulla och respekterade.
 • Att vara lyhörda för ohälsosam arbetsbelastning.
 • Att följa rådande arbetsmiljölagstiftning.

All personal ska beakta denna policy. Det är vårt motto att alla anställda skall känna sig motiverade, göra ett bra jobb och vidareutvecklas.

Miljö och hållbarhet

Qbase har genom sin kärnverksamhet stor möjlighet att skapa betydande förbättringar av hållbarhet i omvärlden, bland annat genom:

 • Att införa ledningssystem som förbättrar våra kunders arbete med miljö, arbetsmiljö och hållbarhet i övrigt.
 • Att bidra till ökad kunskap genom utbildningar inom bland annat miljö, arbetsmiljö och hållbarhet i övrigt.
 • Att ha en aktiv omvärldsbevakning vad gäller hållbarhet och miljö i sin närmsta omgivning.
 • Att bidra till nystartade och etablerade företags ekonomiska hållbarhet genom våra tjänster.

Internt arbetar Qbase för att minimera sin miljöpåverkan bland annat genom att vara en i det närmaste pappersfri arbetsmiljö.
​Varje anställd hos oss åtar sig också att:

 • Uppfylla gällande lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav.
 • Bidra till att ständigt förbättra arbetet med hållbarhetsfrågor genom att utveckla vår tjänsteportfölj och utföra fler uppdrag inom området.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


    Läs våra policys här


Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med compliance, affärsutveckling och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Ferkens Gränd 1
​111 30 Stockholm

Email:
info@qbase.se