Nyheter

SSF 1101 – En ny standard för Cybersäkerhet

Under senare år så har antalet elektroniska attacker, bedrägerier och cyber-spionage ökat hos företag och organisationer i Sverige. Konsekvenserna kan bli ödesdigra för hela organisationen om “fel information” blir attackerad. 

Därför har Stöldskyddsföreningen tagit fram en standard, SSF 1101 om Cybersäkerhet. I normen framgår tydligt kraven som är nödvändiga för att uppnå grundläggande IT säkerhet för små- och medelstora företag.

SSF’s Cybersäkerhet BAS-standard hjälper din organisation att skydda sig mot dom vanligaste cyberhoten. Den guidar organisationer och företag till grundläggande IT-säkerhet genom åtgärder inom 6 områden: Utbildning, Behörigheter, Externa IT-tjänster, Nätverk, Programvaror och applikationer samt Datorer och mobila enheter.
SSF 1101 kan ses som en lite enklare och mindre kostsam version av standarden ISO 27001 och utgör ett handfast verktyg för att skapa en grundläggande IT-säkerhet.

Det är idag viktigare än någonsin att implementera och slå fast nödvändiga rutiner kring IT säkerhet I kombination med hög säkerhetsmedvetenhet hos personalen. Genom att bli certifierad enligt SSF 1101 så visar man att företaget tar riskerna inom detta område på största allvar.

Qbase erbjuder konsulttjänster åt företag som söker bli godkända/uppnå certifiering av SSF 1101.
Kontakta oss nedan för mer info och bokning av möte.


GDPR i praktiken – Vi kör igen den 29:e Augusti

Vi har fått positiv återkoppling från våra kunder och väljer därför att hålla en extrainsatt utbildning i juni för er som ännu inte hunnit skaffa kunskap och praktiska hjälpmedel för anpassning till GDPR. 

Utbildningen har stor betoning på hur ni rent praktiskt inför GDPR på ett enkelt sätt i er verksamhet. Ni får både kunskap och mallar att använda för att lyckas med hanteringen av personuppgifter enligt GDPR.


Ny lag ska förbättra kvalitet inom vård & omsorg

Från och med januari nästa år kommer fler privatägda verksamheter inom vård och omsorg att behöva tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Idag är det inte alla slags verksamheter som kräver tillstånd.
Den nya lagen som träder i kraft januari 2019 kräver dessutom att befintliga verksamheter inom LSS och SoL, till exempel företag inom hemtjänst och ledsagarservice måste ansöka om tillstånd.

Inom välfärden är kraven på kvalitet högt satta. Förutom ett ledningssystem enligt SOSFS:2011 krävs specifika rutiner beroende på vilken inriktning verksamheten har. Regelbundna inspektioner av kommun och tillsynsmyndigheter säkerställer efterlevnad av de många krav som ska hjälpa företaget att upprätthålla god kvalitet för vård- och omsorgstagare.

Varje år drar kommuner in tillstånd för utövare av vård och omsorgsverksamhet när de inte lever upp till krav på ekonomisk stabilitet, god kvalitet eller rena lagkrav.
Den nya lagen ska fungera som ett extra kontrollinstrument och tillse att de företag som bedriver verksamhet inom välfärd kan hålla en god nivå av kvalitet och har rätt kompetens och resurser. 


Ledningsstandarder skapar vinst

​En nyligen genomförd nordisk studie visar att införandet av standarder hos företag skapar högre lönsamhet och tydligare arbetsprocesser. Sett över Norden hjälper standarder till att öka tillväxten i samtliga länder.  

Studien utfördes på  uppdrag av de nordiska standardiseringsorganisationerna för att utröna vilken effekt införandet av standarder faktiskt har för ett företag. ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” publicerades i slutet av maj och visar på både ökad produktivitet och BNP-tillväxt.

Mellan år 1976-2014 deltog över 1000 företag i de nordiska länderna i studien. Enligt studien uppger 75% att standarder förbättrar kvaliteten för deras produkter och tjänster.

Standarder förenklar exportbolagens tjänster och ses som ett svårslaget verktyg för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Genom att införa standarder ges företag en möjlighet att nå en ny marknad som ställer allt högre krav på den privata sektorn. Ökad försäljning blir slutresultatet av en investering i att arbeta med standarder. 

Så mycket som 91% av de tillfrågade företagen inom sjukvård anser att standarder är mycket viktiga för deras framtida affärsplaner. 86% av tillverkningsindustrins deltagare i undersökningen svarade samma sak. 
Överlag ansåg över 80% av alla tillfrågade företag att standarder har stor positiv inverkan för verksamheten och driver fram mer lönsamhet. 

De vanligaste standarderna idag är ISO 9001 som beskriver ledningssystem och verksamhetsprocesserna i en organisation. ISO 14001 är samlingsnamnet för miljöledningsstandarder. Tidigare i år kom ISO 45001, en helt ny standard som fokuserar enbart på processer inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och ladda ner studien i sin helhet här.


Ny ISO standard för arbetsmiljöarbete – ISO 45001

Den 12 mars tillkännagav internationella standardiseringsorganisationen (ISO) den nya standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete.

ISO 45001:2018 är en certifieringsstandard och den första gemensamma ISO-standarden för arbetsmiljö och säkerhet. Genom den nya standarden vill man minska olyckor och sjukdomar relaterade till arbetet.

Standarden ställer högre krav på deltagande från både medarbetare och ledning. Den följer också samma struktur som andra standarder från ISO.

Det innebär en enkel övergång, om företaget redan använder till exempel ISO 9001.
Kontakta oss om ni är redo att införa ISO 45001 på ert företag och behöver hjälp med att orientera er i den nya standarden. 


Ny lag om hållbarhetsredovisning

​Hållbarhetsredovisning har blivit ett lagkrav som trädde i kraft den 1 december 2016. Lagen ställer krav på att större företag årligen ska redovisa hur deras verksamhet hanterar och arbetar med hållbarhetsfrågor såsom; miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, 
​anti-korruption och mänskliga rättigheter.

De företag som enligt lagen måste hållbarhetsredovisa är alla företag som uppfyller minst två av följande villkor;

  • Medelantalet anställda fler än 250
  • Balansomslutning på mer än 175Mkr
  • Nettoomsättning mer än 350 Mkr 

Vi på Qbase hjälper företag att integrera ett hållbarhetsarbete i verksamheten som sedan resulterar i en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) eller ISO 26000 (ISO standard i socialt ansvarstagande), som är två av de ledande ramverken för rapportering.Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med compliance, affärsutveckling och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Ferkens Gränd 1
​111 30 Stockholm

Email:
info@qbase.se