Nyheter

Sanktionsavgifter på GDPR ökar kraftigt!

I maj 2018 implementerades GDPR (The General Data Protection Regulation) och sedan dess har anmälningar och böter stadigt ökat. Under 2020 fattade Integritetsskyddsmyndigheten beslut om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor.

För att visa att man följer reglerna för GDPR behöver man bland annat utse en DPO, man behöver veta vilka personuppgifter som hanteras samt hur känsliga de är, man behöver veta vilka system som behandling sker på samt om det finns rättslig grund för den typ av behandling som bedrivs samt om individer har givit sitt samtycke till att personuppgifter sparas och används.

I artikeln från Di Digital kan ni läsa mer.


Qbase växer!

Den här månaden välkomnar vi vår nya kollega Matilda Kristensson!
Matilda kommer att arbeta med marknadsföring och ekonomi hos oss på Qbase. Vi är nu fyra medarbetare och har även två underkonsulter, en inom IT-säkerhet och en inom juridik.Lagkrav på hållbarhetsredovisning

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. Genom hållbarhetsredovisning visar ni även att företaget tar hållbarhetsfrågor på allvar och det stärker ert varumärke. Vi på Qbase kan hjälpa er att ta fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI och ISO 26000 som uppfyller de krav som finns.

De svenska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning är företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier:

  • Fler än 250 anställda
  • En omsättning över 350 miljoner kronor
  • En balansomslutning över 175 miljoner kronor


Vi har certifierat oss enligt SSF 1101!

Som rubriken lyder så har Qbase certifierat sig enligt SSF 1101! Med denna certifiering visar vi att vi tar informationssäkerhet på allvar och att vi har grundläggande IT-säkerhet.

Då kanske du undrar vad en certifiering enligt SSF1101 innebär?

Antalet elektroniska attacker, bedrägerier och cyber-spionage ökar mer och mer hos Svenska företag och organisationer. Det kan leda till stora konsekvenser för hela organisationen om fel information blir attackerad.

Stöldskyddsföreningen har tagit fram en standard, SSF 1101 om Cybersäkerhet, som gör att man som företag eller verksamhet kan skydda sig mot just detta. I normen framgår kraven tydligt som är nödvändiga för att uppnå grundläggande IT-säkerhet för små- och medelstora företag.

En certifiering enligt SSF 1101 Cybersäkerhet skyddar er mot de vanligaste cyberhoten. Denna certifiering kan ses som en enklare, mindre kostsam version av ISO 27001 som är en liknande certifiering men som anpassar sig till företag som behöver mer omfattande krav och har högre risker.

Idag är det viktigare än någonsin att ha en stark rutin för IT-säkerhet. Genom att bli certifierad enligt SSF 1101 visar ni att ert företag tar riskerna inom området på största allvar.

Vill du och ditt företag också skydda er mot bedrägerier online?

Vi på Qbase kan hjälpa er att uppnå certifiering enligt SSF 1101 om Cybersäkerhet.

Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur detta skulle kunna implementeras i just er verksamhet.


Qbase AB lanserar systemstöd för ledningssystem!

Qbase AB lanserar nu ett systemstöd som gör ert ledningssystem mer tillgängligt och effektivt genom att integrera det i er Microsoftmiljö.

Systemstödet som vi kallar OE-konceptet används för att enkelt att navigera bland klickbara processer och rutiner, samtidigt som det ger ett heltäckande stöd för exempelvis avvikelsehantering, åtgärder och aktiviteter som du annars måste hålla reda på själv. OE-konceptet kräver inga ytterligare programvaror eller licenser utan bygger på de program som redan ingår från Microsoft.

Läs mer om OE-konceptet här eller kontakta oss redan nu för mer information!


Qbase tar ett nytt steg och flyttar till nya lokaler!

Du hittar oss numera på Ferkens Gränd 1 vid Skeppsbron. I vårt nya kontor får vi möjlighet att fortsätta utvecklas och växa. Med vårt centrala läge blir vi lätt tillgängliga för våra kunder oavsett vilken del av Stockholmsområdet de befinner sig i.

Vår ambition är också att skapa de bästa förutsättningarna för de befintliga och framtida medarbetarna. När vi nu har hittat ett kontor i absolut bästa läge – i Stockholms innerstad med närhet till det mesta – så har vi säkerställt grunden för det.

Du är välkommen att hälsa på oss i vårt nya kontor vid Skeppsbron! (Vi finns i det gula huset i gränden på bilden).


Hållbar upphandling gör skillnad

Omvärldsbevakning, dialog och uppföljning är några av hörnstenarna i arbetet med hållbar upphandling i Göteborgs stad. I grunden handlar det om ett strategiskt arbetssätt.– Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. Vi måste göra sådant som gör skillnad på riktigt, säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen Inköp och upphandling.

Läs mer

GDPR – Sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen

Datainspektionen konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå kommun genom att använda ansiktsigenkänning via kamera för närvarokontroll av elever har behandlat personuppgifter i strid med GDPR.

Beslutet från Datainspektionen är en intressant läsning som belyser vilka överträdelser som har gjorts mot kraven på bland annat uppgiftsminimering, hantering av känsliga uppgifter samt utförande av riskbedömningar.

Detta ”case” ingår numera i vår kurs ”GDPR i praktiken” eftersom det belyser ett flertal intressanta kravområden och hur dessa bedöms.

I artikeln från Ny Teknik kan ni läsa mer. Artikeln hittar ni här.


SSF 1101 – En ny standard för Cybersäkerhet

Under senare år så har antalet elektroniska attacker, bedrägerier och cyber-spionage ökat hos företag och organisationer i Sverige. Konsekvenserna kan bli ödesdigra för hela organisationen om “fel information” blir attackerad. 

Därför har Stöldskyddsföreningen tagit fram en standard, SSF 1101 om Cybersäkerhet. I normen framgår tydligt kraven som är nödvändiga för att uppnå grundläggande IT säkerhet för små- och medelstora företag.

SSF’s Cybersäkerhet BAS-standard hjälper din organisation att skydda sig mot dom vanligaste cyberhoten. Den guidar organisationer och företag till grundläggande IT-säkerhet genom åtgärder inom 6 områden: Utbildning, Behörigheter, Externa IT-tjänster, Nätverk, Programvaror och applikationer samt Datorer och mobila enheter.
SSF 1101 kan ses som en lite enklare och mindre kostsam version av standarden ISO 27001 och utgör ett handfast verktyg för att skapa en grundläggande IT-säkerhet.

Det är idag viktigare än någonsin att implementera och slå fast nödvändiga rutiner kring IT säkerhet I kombination med hög säkerhetsmedvetenhet hos personalen. Genom att bli certifierad enligt SSF 1101 så visar man att företaget tar riskerna inom detta område på största allvar.

Qbase erbjuder konsulttjänster åt företag som söker bli godkända/uppnå certifiering av SSF 1101.
Kontakta oss nedan för mer info och bokning av möte.Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med compliance, affärsutveckling och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Ferkens Gränd 1
​111 30 Stockholm

Email:
info@qbase.se