ISO 14001 - För systematiskt Miljöarbete

Projekt som leder till certifiering - utförs på plats hos er eller på distans!

ISO 14001 är en internationell standard för systematiskt miljöarbete. Syftet med standarden är att uppnå en minskad negativ miljöpåverkan och en ökad positiv påverkan.
En certifiering enligt ISO 14001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt miljöarbete och uppfylla samt  överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav.

Ett certifierat miljöledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från kunder och omvärld.  

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa företag i många olika branscher att skapa verkningsfulla miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001​

Projektledning och Serviceavtal


Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 14001 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat intressentanalys inklusive lagkrav, riskbedömning, policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång. 

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern miljöansvarig. Vi hanterar årlig revision av miljöarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor. 

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

 

  • Implementering av ledningssystemet

  • Årlig intern genomgång/ revision

  • Dokumentation och författande av rutiner

  • Intern utbildning/ miljömedvetande

  • Stöd i olika löpande frågor


Ett miljöledningssystem ger fördelar som:

  • Säkerställd efterlevnad av lagkrav på miljöområdet​

  • Minskad negativ och ökad positiv miljöpåverkan

  • Personalen får ökat miljömedvetande

  • Ökad konkurrenskraft​

  • Starkare varumärke

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25