GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation – Dataskyddsförordningen

Projekt som utförs på plats hos er eller på distans!

GDPR – Dataskyddsförordningen – är en förordning som gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Om ett företag brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av deras globala omsättning. Den bedömningen gör i första hand tillsynsmyndigheten i varje land, för Sveriges del Datainspektionen. Vi på Qbase har gedigen kunskap om GDPR-lagen och vad som krävs för att följa den. Vi erbjuder projekt för implementering samt utbildning i GDPR. Vill ni läsa mer om utbildningen och boka kan ni göra det här.

Projektledning och Serviceavtal ​

​​GDPR ställer stora krav på företag att ha en väl utvecklad dokumentation i sitt arbete med att efterleva GDPR. Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva GDPR i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt. Vid behov kan vi även anta rollen som Dataskyddsombud eller representant/ ansvarig.

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern DSO (Dataskyddsombud). Vi hanterar årlig revision av processen, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i GDPR-frågor.

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

  • Implementering av GDPR.
  • Årlig intern genomgång/ revision
  • Dokumentation och författande av rutiner
  • Intern utbildning i praktiska arbetet med GDPR.
  • Stöd i GDPR-frågor

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Du vet väl att vi även erbjuder utbildningar inom GDPR?

Vi erbjuder utbildningar som ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem för GDPR.

Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med compliance, affärsutveckling och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Strandbergsgatan 61
​112 51 Stockholm

Email:
info@qbase.se