Dataskyddsombud – DSO

Extern DSO som tjänst

Organisationer som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud (DSO).

Dataskyddsombudets huvudsakliga roll är att löpande granska att organisationens personuppgiftsbehandlingar uppfyller kraven i GDPR.

Genom att hyra in Qbase som dataskyddsombud säkerställer ni tillgången kompetens och erfarenhet inom området samtidigt som ni lever upp till kraven i GDPR.

När behövs ett dataskyddsombud?

Många organisationer behöver utse ett dataskyddsombud för att leva upp till dataskyddsförordningen. Ett dataskyddsombud måste utses:

  • När myndigheter behandlar personuppgifter
  • När kärnverksamheten består av behandling i stor omfattning och kräver regelbunden och systematisk övervakning
  • När kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter eller fällande domar i brottmål och överträdelser

Hur arbetar vi?

I vår roll som DSO utgår vi från de grundläggande kraven i dataskyddsförordningen avseende vilka uppgifter en DSO minst ska ha. Utöver detta anpassar vi rollen efter era specifika behov.

En DSO måste alltid minst ha uppgiften

  • Att informera och ge råd till PUA eller PUB och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt denna förordning
  • Att övervaka efterlevnaden av denna förordning och av PUA eller PUBs strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning
  • Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den
  • Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
  • Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling

Ofta ser vi ett behov hos våra kunder att utöver de grundläggande kraven även få stöd med framtagande och uppdatering av rutiner för ett fungerande GDPR-arbete samt stöd i arbetet kring incidenter.

En bra början på vårt samarbete är att vi genomför en initial gap-analys för att se var arbetet eventuellt brister. Vi kan sedan planera vårt arbete riskbaserat vilket är i linje med riktlinjerna i GDPR. 

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.


    Läs våra policys här

Du vet väl att vi även erbjuder hjälp med implementering av GDPR?

Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva GDPR i det dagliga arbetet.


Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med compliance, affärsutveckling och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Ferkens Gränd 1
​111 30 Stockholm

Email:
info@qbase.se