Vi utvecklar, implementerar och underhåller ledningssystem för kvalitet, miljöarbete, hållbar utvecklingarbetsmiljö, informationssäkerhet och GDPR 

Projekt som leder till certifiering - utförs på plats hos er eller på distans!

Projektledning

Qbase har jobbat med att utveckla, implementera och underhålla ledningssystem inom olika standarder åt företag i över 10 års tid. Vår gedigna erfarenhet inom detta sträcker sig mellan branscher som vård & omsorg, IT, industri, lokalvård och bemanning för att nämna ett urval. 

Vi leder och tar ansvar för projektet fram tills dess att ledningssystemet är certifierat. Vi arbetar enligt en väl beprövad projektmodell som säkerställer ett kostnads-effektivt införande och ett gott resultat.

I vårt arbete kombinerar vi vår kunskap om aktuella standarder med en praktisk erfarenhet av att leda och utveckla företag och affärer. Vår bakgrund ger oss kompetens och verktyg för att skapa ledningssystem för verkliga förbättringar.

Vi bygger ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 26000 (hållbar utveckling), ISO 27001 (informationssäkerhet), ISO 45001 (arbetsmiljö) och EN 1090 (bärande konstruktioner).
SOSFS är Socialstyrelsens föreskrifter för hur ledningssystem inom vård- och omsorgsverksamheter skall utformas. 


Vi kan vara med från början till slut och hjälpa er att tolka, skapa och dokumentera arbetssätt som uppfyller kraven i aktuella standarder. När målen är identifierade så fortsätter vi att assistera i utveckling och förvaltning av systemen i enlighet med verksamhetens önskemål.

Vi säkerställer att systemet följer aktuella standarder, att det fungerar smidigt och är lättanvänt för medarbetarna.

Att dokumentera sitt ledningssystem underlättar arbetet internt och leder till effektivisering och ökad omsättning. 

Serviceavtal

När projektet med implementering av ledningssystemet är avslutat och processer och rutiner är förankrade krävs det att ledningssystemet underhålls för att det ska leva vidare. Detta är ett arbete som ibland kolliderar med det operativa arbetet och därför erbjuder vi serviceavtal där vi tar på oss rollen som externt systemansvarig.

​Vi tar då bland annat ansvar för:

  • Bevakning av gällande krav och samordning av aktiviteter för lagefterlevnad.

  • Kontakter med certifieringsorganet.

  • Genomförande av interna revisioner.

  • Uppdatering och granskning av dokument.

  • Samordning och genomförande av aktiviteter enligt årshjulet.

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25