ISO 9001 - Ledningssystem för Kvalitet

Projekt som leder till certifiering - utförs på plats hos er eller på distans!

En ISO 9001 certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sig och uppfylla samt  överträffa sina kunders och intressenters förväntningar. Ett certifierat ledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från kunder och omvärld.  

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att skapa verkningsfulla ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001. 

Projektledning och Serviceavtal


Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 9001 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat intressentanalys, riskbedömning, policy, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång. 

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern kvalitetsansvarig. Vi hanterar årlig revision av kvalitetsarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor. 

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

 

 • Implementering av ledningssystemet

 • Årlig intern genomgång/ revision

 • Dokumentation och författande av rutiner

 • Intern utbildning

 • Stöd i olika löpande frågor


Ett kvalitetsledningssystem ger fördelar som: 

 • Högre produktivitet

 • Färre reklamationer

 • Bättre precision i styrningen av verksamheten

 • Lägre kostnader

 • Personalen får bättre förståelse av helheten

 • Ökad konkurrenskraft​

 • Starkare varumärke​

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25