ISO 45001 - Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagkrav

En utbildning som lär dig bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen och ISO 45001. 
Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att implementera ett systematiskt arbetsmiljösystem inom företaget. Vi går igenom arbetsmiljölagen på ett konkret sätt och vad den innebär rent praktiskt i er verksamhet. du får lära dig hur ett systematiskt arbete behöver organiseras och dokumenteras för att följa lagkrav.​

Innehåll
Anpassat efter deltagarnas förväntning behandlar vi följande moment på kursen:

 • Arbetsmiljölagen och efterlevnad i praktiken

 • ISO 45001 och integrering med arbetsmiljölagen​

 • Hur bygger man ett systematiskt arbete i praktiken?

 • Arbetsmiljöverket och kontroller

 • Mappstruktur för dokumentation

 • Årshjul

 • Personalens ansvar

 • Arbetsgivarens ansvar

 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter till anställda

 • Samarbete med företagshälsovård

 • Riskbedömning av arbetsmiljön

 • Anmälan av olycksfall

Du får med dig mallar, verktyg och kunskaper för att bygga det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under den här utbildningen lär du dig två system på samma gång. Vi lär dig bygga ett system som både uppfyller lagkrav och kraven i standarden ISO 45001. 
​Utbildningen hålls under en heldag.


Intyg
Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning


Betalningsvillkor 
Kursavgiften faktureras innan utbildningens start. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Avbokningsregler
Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före utbildningens start debiteras hela utbildningsavgiften. Vid tidigare avbokning debiteras halva avgiften om en ombokning ej är aktuell. Ombokning av kurs godkänns utan extrakostnad om nytt kurstillfälle finns registrerat på vår hemsida som bokningsbart.
För vidare frågor, kontakta oss på info@qbase.se
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda, minsta antal 5 personer.

Jag är intresserad, men det är inte lämpligt med en anmälan just nu - påminn mig!

Kurstillfällen 2020

Datum

Anges vid senare

tillfälle

Pris

Ordinarie dag: 5.400 kr (exkl. moms)

Extra dag: 5.000 kr (exkl. moms)

*10% rabatt om ni är minst fyra som kommer från samma arbetsgivare
** I kurspriset ingår:  Material och mallar samt lunch och lättare fika

Plats

Strandbergsgatan 61

T-bana: Stadshagen

112 51 Stockholm

Tid

Anges vid senare

tillfälle

Boka din plats här!

OBS! Begränsade platser!
* Bokningen är bindande - se Avbokningsregler

arrow&v
arrow&v

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25