GDPR i praktiken - För dataskyddsombud eller ansvariga företrädare

Den här kursen riktar sig till ansvariga för GDPR-arbetet inom
organisationen; antingen dataskyddsombud eller ansvariga företrädare.  Kursen har praktisk inriktning på operativt och systematiskt arbete med GDPR. Den erbjuder kunskaper, verktyg och mallar som hjälper organisationen att säkerställa och följa upp kraven enligt GDPR. Den ger även förslag på arbetsprocesser, rutiner och policys som hjälper vid implementeringen av systemet och förankringen av arbetet i
organisationen.

Innehåll
Anpassat efter deltagarnas förväntning behandlar vi följande moment på kursen:

 • Nyheter gällande GDPR

 • Processer för det löpande arbetet

 • Incidenthantering och uppföljning

 • Interna rutiner och arbetsprocesser

 • Ansvar och befogenheter

 • Årshjul av aktiviteter 

 • Mallar

 • Avtal 

 • Riskanalys

 • Den registrerades rättigheter

 • Hantering av begäran om registerinformation

 • Intern kontroll och revision

 • GDPR-manualen

 
Intyg 
Du erhåller ett intyg från oss efter genomgången utbildning
 
Förkunskaper & förberedelse

Inget krav, dock kan du som deltar med fördel ha grundläggande kunskaper om GDPR. Till kursen får du ta gärna ta med dig konkreta frågeställningar kring er organisations utmaningar med GDPR-arbetet. 

Betalningsvillkor 
Kursavgiften faktureras innan utbildningens start. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Avbokningsregler
Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före utbildningens start debiteras hela utbildningsavgiften. Vid tidigare avbokning debiteras halva avgiften om en ombokning ej är aktuell. Ombokning av kurs godkänns utan extrakostnad om nytt kurstillfälle finns registrerat på vår hemsida som bokningsbart.
För vidare frågor, kontakta oss på info@qbase.se
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda, minsta antal 5 personer.

 

 

Jag är intresserad, men det är inte lämpligt med en anmälan just nu - påminn mig!

Kurstillfällen 2020

Datum

Torsdag 27/8

Tid

Kl. 9:00 - 15:30

Pris

5.400 kr (exkl. moms)

*10% rabatt om ni är minst fyra som kommer från samma arbetsgivare
** I kurspriset ingår:  Material och mallar samt lunch och lättare fika

Plats

Strandbergsgatan 61

T-bana: Stadshagen

112 51 Stockholm

Boka din plats här!

OBS! Begränsat antal platser!
* Bokningen är bindande - se Avbokningsregler​

arrow&v
arrow&v

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25