ISO 45001 - För bättre arbetsmiljö

Projekt som leder till certifiering - utförs på plats hos er eller på distans!

ISO 45001 är en internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
En certifiering enligt ISO 45001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och uppfylla samt  överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav och krav från Arbetsmiljöverket.
Ett certifierat arbetsmiljöledningssystem ger ett starkare varumärke och ett ökat förtroende från medarbetare, kunder och omvärld.  

Vi har en gedigen erfarenhet av att hjälpa företag i många olika branscher att skapa verkningsfulla arbetsmiljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 45001.

Standarden ISO 45001 publicerades 2018 med följden att den tidigare standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001 kommer att återkallas med en övergångstid på 3 år. Vi kan hjälpa ert företag med den övergången. 

Projektledning och Serviceavtal


Vi erbjuder projekt där vi skapar och implementerar den dokumentation som krävs samt skapar en effektiv arbetsprocess för att efterleva ISO 45001 i det dagliga arbetet. I dokumentationen ingår bland annat intressentanalys inklusive lagkrav, undersökning av arbetsmiljön samt riskbedömning , policyer, processer och rutiner samt relaterade mallar. Vi sätter tillsammans med er upp rutiner som fungerar praktiskt och fördelar ansvarsområden inom organisationen. Vi utbildar även er personal internt under projektets gång. 

Vi erbjuder även ett serviceavtal där vi tar det löpande ansvaret som extern arbetsmiljösamordnare. Vi hanterar årlig revision av arbetsmiljöarbetet, lagbevakning, dokumentation, intern utbildning och allmänt stöd i olika frågor. 

​I serviceavtalet tar vi bland annat ansvar för:

 

 • Implementering av ledningssystemet

 • Årlig intern genomgång/ revision

 • Dokumentation och författande av rutiner

 • Intern utbildning inom arbetsmiljö

 • Stöd i olika löpande frågor


Ett arbetsmiljöledningssystem ger fördelar som:

 • Säkerställd efterlevnad av lagkrav på arbetsmiljöområdet​

 • Nöjdare medarbetare

 • Säkrare arbetsplats och minskad sjukfrånvaro

 • Attraktivare arbetsplats för arbetssökande

 • Ökad konkurrenskraft​

 • Starkare varumärke

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25