Ni har väl inte glömt att skriva en patientsäkerhetsberättelse?

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska patientsäkerhetsberättelsen vara upprättad innan den första mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Vi jobbar med ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 och kan hjälpa er att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.


2022-02-21

Finansinspektionen har IT-säkerhet som ett prioriterat område


Under 2022 kommer Finansinspektionen att ha IT-säkerhet som ett prioriterat område och särskilt granska om finansiella företag arbetar tillräckligt bra med sin IT-säkerhet.”Att finansiella företag har säkra och tillförlitliga IT-system är avgörande för att finansiella tjänster ska fungera. Därför kommer vi att granska hur företagen skyddar sig mot IT-incidenter och cyberattacker och att de har ordentlig koll på sina underleverantörer”, skriver Finansinspektionen.

Vi kan hjälpa er att uppnå en hög IT-säkerhet genom att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001.


2022-02-07

Vi söker en jurist

Vi söker en jurist som vill arbeta inom business compliance med huvudsaklig inriktning mot GDPR. Ta chansen att vara med från ett tidigt skede i ett ungt framgångsrikt konsultbolag!

Är det dig vi söker? Ansök gärna eller läs mer här!


2022-02-02


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se