Nya regler för medicintekniska produkter

Den 15onde juli trädde nya svenska regler om medicintekniska produkter i kraft. Det handlar om en ny lag, en ny förordning och nya föreskrifter från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Ett av de nya kraven är att alla vårdgivare som själva tillverkar medicinska produkter måste lämna information om detta till IVO.

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2021:52) ersätter från och med den 15onde juli 2021 Socialstyrelsens tidigare föreskrifter på området SOSFS 2008:1.


2021-07-16

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Den 1a juni 2021 började de nya föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla.
Syftet med de nya föreskrifterna är att fler arbetstagare ska få arbetsanpassning innan de riskerar att bli sjukskrivna.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på om någon arbetstagare behöver arbetsanpassning.
Det ska finnas rutiner för att ta emot information om någon behöver arbetsanpassning och rutinerna ska vara kända för alla anställda på arbetsplatsen.

Vi på Qbase kan hjälpa er att efterleva föreskrifterna om arbetsanpassning.


2021-07-02


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se