Sanktionsavgifter på GDPR ökar kraftigt!

I maj 2018 implementerades GDPR (The General Data Protection Regulation) och sedan dess har anmälningar och böter stadigt ökat. Under 2020 fattade Integritetsskyddsmyndigheten beslut om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor.

För att visa att man följer reglerna för GDPR behöver man bland annat utse en DPO, man behöver veta vilka personuppgifter som hanteras samt hur känsliga de är, man behöver veta vilka system som behandling sker på samt om det finns rättslig grund för den typ av behandling som bedrivs samt om individer har givit sitt samtycke till att personuppgifter sparas och används.

I artikeln från Di Digital kan ni läsa mer.


2021-02-26

Qbase växer!

Den här månaden välkomnar vi vår nya kollega Matilda Kristensson!
Matilda kommer att arbeta med marknadsföring och ekonomi hos oss på Qbase. Vi är nu fyra medarbetare och har även två underkonsulter, en inom IT-säkerhet och en inom juridik.


2021-02-23

Lagkrav på hållbarhetsredovisning

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att hållbarhetsredovisa. Genom hållbarhetsredovisning visar ni även att företaget tar hållbarhetsfrågor på allvar och det stärker ert varumärke. Vi på Qbase kan hjälpa er att ta fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI och ISO 26000 som uppfyller de krav som finns.


De svenska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning
är företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier:

  • Fler än 250 anställda
  • En omsättning över 350 miljoner kronor
  • En balansomslutning över 175 miljoner kronor

2021-02-17

Vi anställer nu en verksamhetskonsult för ledningssystem!

Qbase AB söker dig som vill arbeta som verksamhetskonsult inom ledningssystem med inriktning mot något av våra kompetensområden, och vill vara med från ett tidigt skede i ett ungt växande konsultbolag.

Klicka dig in på länken nedan om du är intresserad av tjänsten och vill ansöka, eller om du bara vill veta mer!


https://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-stockholms-stad/QBase-AB/Verksamhetskonsult-ledningssystem/1833273#0


2021-02-05


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Björnstigen 30
170 72 Solna

Email:
info@qbase.se