Qbase hjälper företag att uppnå resultat och prestera bättre i sin verksamhet

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder
tjänster inom ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning.

Ledningssystem

Vi utvecklar och implementerar ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, GDPR, socialt ansvarstagande och CE-märkning.

Lagefterlevnad

Vi erbjuder juridisk rådgivning och införande av fungerande arbetssätt för att ni ska efterleva aktuella lagkrav.

Anbud

Att vinna en offentlig upphandling kräver resurser, tid och kompetens. Vi ger er möjlighet att få nya kunduppdrag och öka er omsättning genom vår anbudstjänst.

IT-säkerhet

Qbase Cybersecurity är en tjänst som hjälper ditt företag att säkerställa cybersäkerheten och därmed en säker IT-miljö.

UTBILDNING

Företagsutbildningar inom GDPR, informationssäkerhet, arbetsmiljö, kvalitet, miljö, ledningssystem samt vård och omsorg.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att nå dit ni vill?

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder tjänster inom ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning.
Vår vision är att bli en ledande aktör i Sverige inom vårt område. Vi ska vara välkända för vår förmåga att leverera tjänster och lösningar som uppfyller våra kunders krav och hjälper deras verksamhet att växa.

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och levererar därför med en träffsäkerhet som bara kan komma från ett långsiktigt engagemang. Vi frågar oss alltid hur vi bäst kan anpassa våra lösningar för just er verksamhet.

Nyheter

Qbase anställer nu en konsult inom informationssäkerhet och GDPR!

Qbase anställer nu en konsult inom informationssäkerhet och GDPR!

Vi söker en medarbetare som vill arbeta inom business compliance med huvudsaklig inriktning mot informationssäkerhet och GDPR. Ta chansen att vara med från ett tidigt skede i ett ungt växande konsultbolag. Är det dig vi söker? Ansök gärna eller läs mer här! https://www.linkedin.com/jobs/view/2718218324 2021-09-15

Läs mer

EU:s nya skärpta krav på hållbarhetsredovisning ska sätta stopp för den breda variationen i rapporterna

EU:s nya skärpta krav på hållbarhetsredovisning ska sätta stopp för den breda variationen i rapporterna

Det kommer bli svårare att avgöra själv vad som är viktigt för ett företag och mer detaljer kommer att krävas. De nya kraven innebär bland annat: Utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla stora företag och företag som är noterade på reglerade marknader (utom börsnoterade mikroföretag) Krav på revision av rapporterad information (översiktlig granskning) Införande […]

Läs mer

Ni har väl inte glömt att upprätta kvalitetsberättelsen?

Ni har väl inte glömt att upprätta kvalitetsberättelsen?

De som bedriver verksamhet som omfattas av HSL, SoL och LSS bör upprätta kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår och vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som uppnåtts och vilka förbättringsområden som finns. Kvalitetsberättelsen bör finnas tillgänglig för bland annat […]

Läs mer


Nu sätter vi i gång med utbildningar igen!

Nu sätter vi i gång med utbildningar igen!

Den 3 november håller vi utbildning i GDPR och den 4 november håller vi utbildning i SOSFS, välkommen att anmäla dig! GDPR i praktiken.Den här kursen riktar sig till dem som är ansvariga för GDPR-arbetet inom organisationen; antingen dataskyddsombud eller ansvariga företrädare. Kursen har praktisk inriktning på operativt och systematiskt arbete med GDPR. Den erbjuder […]

Läs mer


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Ferkens Gränd 1
​111 30 Stockholm

Email:
info@qbase.se