Qbase hjälper företag att uppnå resultat och prestera bättre i sin verksamhet

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder
tjänster inom ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning.

Ledningssystem

Vi utvecklar och implementerar ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, GDPR, socialt ansvarstagande och CE-märkning.

Lagefterlevnad

Vi erbjuder juridisk rådgivning och införande av fungerande arbetssätt för att ni ska efterleva aktuella lagkrav.

Anbud

Att vinna en offentlig upphandling kräver resurser, tid och kompetens. Vi ger er möjlighet att få nya kunduppdrag och öka er omsättning genom vår anbudstjänst.

IT-säkerhet

Qbase Cybersecurity är en tjänst som hjälper ditt företag att säkerställa cybersäkerheten och därmed en säker IT-miljö.

UTBILDNING

Företagsutbildningar inom GDPR, informationssäkerhet, arbetsmiljö, kvalitet, miljö, ledningssystem samt vård och omsorg.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att nå dit ni vill?

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder tjänster inom ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning.
Vår vision är att bli en ledande aktör i Sverige inom vårt område. Vi ska vara välkända för vår förmåga att leverera tjänster och lösningar som uppfyller våra kunders krav och hjälper deras verksamhet att växa.

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och levererar därför med en träffsäkerhet som bara kan komma från ett långsiktigt engagemang. Vi frågar oss alltid hur vi bäst kan anpassa våra lösningar för just er verksamhet.

Nyheter

Nya regler för medicintekniska produkter

Nya regler för medicintekniska produkter

Den 15onde juli trädde nya svenska regler om medicintekniska produkter i kraft. Det handlar om en ny lag, en ny förordning och nya föreskrifter från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Ett av de nya kraven är att alla vårdgivare som själva tillverkar medicinska produkter måste lämna information om detta till IVO. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska […]

Läs mer

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Den 1a juni 2021 började de nya föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla.Syftet med de nya föreskrifterna är att fler arbetstagare ska få arbetsanpassning innan de riskerar att bli sjukskrivna. Alla arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på om någon arbetstagare behöver arbetsanpassning.Det ska finnas rutiner för att ta emot information om någon […]

Läs mer

Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter

IMY har utfärdat sanktionsavgifter på totalt 13 miljoner kronor till följd av att det fanns inspelade vårdsamtal som låg oskyddade på internet. IMY har även utfärdat en sanktionsavgift på 350 000 kronor till följd av att det på flertalet brandstationer fanns bevakningskameror som filmade dygnet runt. – Det är centralt att verksamheter löpande arbetar med sitt […]

Läs mer

Jobbar du som konsult inom något av våra områden?

Jobbar du som konsult inom något av våra områden?

Vi får in många spännande uppdrag och det uppstår ofta möjligheter för dig som vill ha uppdrag som underkonsult. Skicka gärna in en intresseanmälan här!

Läs mer

GDPR Bostadsrättsföreningar

GDPR Bostadsrättsföreningar

Visste du att även bostadsrättsföreningar måste följa GDPR? Vi hjälper företag, organisationer, myndigheter och bostadsrättsföreningar att säkerställa efterlevnad av GDPR.

Läs mer


Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med ledningssystem, lagefterlevnad, anbud, IT-säkerhet och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Ferkens Gränd 1
​111 30 Stockholm

Email:
info@qbase.se