Qbase hjälper företag att uppnå resultat och prestera bättre i sin verksamhet

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder tjänster inom compliance, affärsutveckling och utbildning. Vår vision är att bli en ledande aktör i Sverige inom vårt område. Vi ska vara välkända för vår förmåga att leverera tjänster och lösningar som uppfyller våra kunders krav och hjälper deras verksamhet att växa.
Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och levererar därför med en träffsäkerhet som bara kan komma från ett långsiktigt engagemang. Vi frågar oss alltid hur vi bäst kan anpassa våra lösningar för just er verksamhet. Vad behöver vi tillföra för att ni ska nå dit ni vill? Hur ska vi implementera det så det fungerar på bästa sätt inom just ert företag? 

Compliance
Vi utvecklar och implementerar
​ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, socialt ansvarstagande och CE-märkning. 

Affärsutveckling
​Vårt helhetserbjudande inom affärsutveckling täcker alla delarna
​i den övergripande affärsprocessen.

Utbildning
Företagsutbildningar inom verksamhets- och affärsutveckling samt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nyheter

1 JANUARI 2020

Hållbar upphandling gör skillnad

Omvärldsbevakning, dialog och uppföljning är några av hörnstenarna i arbetet med hållbar upphandling i Göteborgs stad. I grunden handlar det om ett strategiskt arbetssätt.– Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. Vi måste göra sådant som gör skillnad på riktigt, säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen Inköp och upphandling.

En kommuns inköp har stor spännvidd; det kan handla om allt från förbrukningsartiklar till konsulttjänster. I Göteborg där invånarantalet är närmare 600 000 personer köpte staden under 2018 in produkter och tjänster för ungefär 23 miljarder kronor.

Artikeln från SIS kan ni läsa mer. Artikeln hittar ni här

6 SEPTEMBER 2019

GDPR – Sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen

Datainspektionen konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå kommun genom att använda ansiktsigenkänning via kamera för närvarokontroll av elever har behandlat personuppgifter i strid med GDPR.

Beslutet från Datainspektionen är en intressant läsning som belyser vilka överträdelser som har gjorts mot kraven på bland annat uppgiftsminimering, hantering av känsliga uppgifter samt utförande av riskbedömningar.

Detta ”case” ingår numera i vår kurs ”GDPR i praktiken” eftersom det belyser ett flertal intressanta kravområden och hur dessa bedöms.

I artikeln från Ny Teknik kan ni läsa mer. Artikeln hittar ni här.

10 JUNI 2019

SSF 1101 - En ny standard för Cybersäkerhet
Under senare år så har antalet elektroniska attacker, bedrägerier och cyber-spionage som drabbar företag och organisationer ökat i Sverige. Konsekvenserna kan bli ödesdigra för hela organisationen om “fel information” blir attackerad. Därför har Stöldskyddsföreningen tagit fram en standard, SSF 1101 om Cybersäkerhet.

​I normen framgår tydligt kraven som är nödvändiga för att uppnå grundläggande IT säkerhet för små- och mediumstora företag. SSF’s Cybersäkerhet BAS-standard hjälper din organisation att skydda sig mot dom vanligaste cyberhoten. 

8 JUNI 2019

GDPR i praktiken - Vi kör igen den 29:e Augusti

Vi har fått positiv återkoppling från våra kunder och väljer därför att hålla en extrainsatt utbildning i juni för er som ännu inte hunnit skaffa kunskap och praktiska hjälpmedel för anpassning till GDPR. 

Utbildningen har stor betoning på hur ni rent praktiskt inför GDPR på ett enkelt sätt i er verksamhet. Ni får både kunskap och mallar att använda för att lyckas med hanteringen av personuppgifter enligt GDPR.

23 AUGUSTI 2018

Ny lag ska förbättra kvalitet inom vård & omsorg


Från och med januari nästa år kommer fler privatägda verksamheter inom vård och omsorg att behöva tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Idag är det inte alla slags verksamheter som kräver tillstånd.
Den nya lagen som träder i kraft januari 2019 kräver dessutom att befintliga verksamheter inom LSS och SoL, till exempel företag inom hemtjänst och ledsagarservice måste ansöka om tillstånd.

31 MAJ 2018

Ledningsstandarder skapar vinst

En nyligen genomförd nordisk studie visar att införandet av standarder hos företag skapar högre lönsamhet och tydligare arbetsprocesser. 

Sett över Norden hjälper standarder till att öka tillväxten i samtliga länder. 
 ”The Influence of Standards on the Nordic Economies" publicerades i slutet av maj och visar på både ökad produktivitet och BNP-tillväxt. ​​

30 MAJ 2018

Ny ISO standard för arbetsmiljöarbete - ISO 45001

Den 12 mars tillkännagav internationella standardiseringsorganisationen (ISO) den nya internationella standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete.

ISO 45001:2018 är en certifieringsstandard och den första gemensamma ISO-standarden för arbetsmiljö och säkerhet. Genom den nya standarden vill man minska olyckor och sjukdomar relaterade till arbetet.

30 MAJ 2018

Ny lag om hållbarhetsredovisning

​Hållbarhetsredovisning har blivit ett lagkrav som trädde i kraft den 1 december 2016. 

Lagen ställer krav på att större företag årligen ska redovisa hur deras verksamhet hanterar och arbetar med hållbarhetsfrågor såsom; miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga rättigheter. ​

           Qbase AB            

Besöksadress:

Strandbergsgatan 61

​112 51 Stockholm

Mobil

+46 70 633 39 25