Qbase hjälper företag att uppnå resultat och prestera bättre i sin verksamhet

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder
tjänster inom compliance, affärsutveckling och utbildning.

Compliance

Vi utvecklar och implementerar ​ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, socialt ansvarstagande och CE-märkning.

AFFÄRSUTVECKLING

Vårt helhetserbjudande inom affärsutveckling täcker alla delarna i den övergripande affärsprocessen.

UTBILDNING

Företagsutbildningar inom verksamhets- och affärsutveckling samt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att nå dit ni vill?

Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som erbjuder tjänster inom compliance, affärsutveckling och utbildning.
Vår vision är att bli en ledande aktör i Sverige inom vårt område. Vi ska vara välkända för vår förmåga att leverera tjänster och lösningar som uppfyller våra kunders krav och hjälper deras verksamhet att växa.

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och levererar därför med en träffsäkerhet som bara kan komma från ett långsiktigt engagemang. Vi frågar oss alltid hur vi bäst kan anpassa våra lösningar för just er verksamhet.

Nyheter

Hållbar upphandling gör skillnad

Hållbar upphandling gör skillnad

Omvärldsbevakning, dialog och uppföljning är några av hörnstenarna i arbetet med hållbar upphandling i Göteborgs stad. I grunden handlar det om ett strategiskt arbetssätt.– Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. Vi måste göra sådant som gör skillnad på riktigt, säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen Inköp och upphandling.

Läs mer

GDPR – Sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen

GDPR – Sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen

Datainspektionen konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå kommun genom att använda ansiktsigenkänning via kamera för närvarokontroll av elever har behandlat personuppgifter i strid med GDPR. ​ Beslutet från Datainspektionen är en intressant läsning som belyser vilka överträdelser som har gjorts mot kraven på bland annat uppgiftsminimering, hantering av känsliga uppgifter samt utförande av riskbedömningar. Detta ”case” ingår numera […]

Läs mer

SSF 1101 - En ny standard för Cybersäkerhet

SSF 1101 - En ny standard för Cybersäkerhet

​ Under senare år så har antalet elektroniska attacker, bedrägerier och cyber-spionage ökat hos företag och organisationer i Sverige. Konsekvenserna kan bli ödesdigra för hela organisationen om “fel information” blir attackerad.  Därför har Stöldskyddsföreningen tagit fram en standard, SSF 1101 om Cybersäkerhet. I normen framgår tydligt kraven som är nödvändiga för att uppnå grundläggande IT säkerhet […]

Läs mer

GDPR i praktiken - Vi kör igen den 29:e Augusti

GDPR i praktiken - Vi kör igen den 29:e Augusti

Vi har fått positiv återkoppling från våra kunder och väljer därför att hålla en extrainsatt utbildning i juni för er som ännu inte hunnit skaffa kunskap och praktiska hjälpmedel för anpassning till GDPR.  Utbildningen har stor betoning på hur ni rent praktiskt inför GDPR på ett enkelt sätt i er verksamhet. Ni får både kunskap och […]

Läs mer

Ny lag ska förbättra kvalitet inom vård & omsorg

Ny lag ska förbättra kvalitet inom vård & omsorg

​Från och med januari nästa år kommer fler privatägda verksamheter inom vård och omsorg att behöva tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).  Idag är det inte alla slags verksamheter som kräver tillstånd.Den nya lagen som träder i kraft januari 2019 kräver dessutom att befintliga verksamheter inom LSS och SoL, till exempel företag inom hemtjänst […]

Läs mer


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att nå dit ni vill?

Om oss

Qbase startade år 2014 som ett konsultföretag med fokus på implementering av ledningssystem. Alla kunder som vi startade samarbeten med under det första året har vi kvar än idag. Vår verksamhet har vuxit både till antalet kunder och till deras utökade behov av tjänster. Idag är Qbase ett företag som arbetar med compliance, affärsutveckling och utbildning. Vi är baserade i Stockholm och verkar över hela landet med goda samarbeten på distans.

Qbase Ab

Besöksadress:
Strandbergsgatan 61
​112 51 Stockholm

Email:
info@qbase.se